Η Οργανωτική Επιτροπή προσκαλεί όσους/ες ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εισηγήσεις σχετικές με τη θεματολογία του Συνεδρίου.

Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν εργασίες-εισηγήσεις έξι κατηγοριών. Το πλήρες κείμενο της υποβληθείσας εισήγησης δε θα πρέπει να ξεπερνά το μέγιστο αριθμό σελίδων (συμπεριλαμβανομένων περίληψης, βιβλιογραφικών αναφορών, πινάκων, εικόνων, κτλ) που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία εισήγησης, δηλαδή:

  • Ερευνητικές εργασίες (6-10 σελίδες). Αφορούν σε ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες, μελέτες, διδακτικές προτάσεις που έχουν μία πλήρη μορφή ερευνητικής εργασίας και στηρίζονται σε δόκιμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.
  • Διδακτικές πρακτικές (4-6 σελίδες). Αφορούν διδακτικές προτάσεις (σχέδια μαθήματος, εργαστηριακές δραστηριότητες, σχέδια ένταξης ΤΠΕ, κ.ά.) εκπαιδευτικών που έχουν υλοποιηθεί στην σχολική πράξη και δεν έχουν την πλήρη μορφή μίας ερευνητικής εργασίας.
  • Συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας – Συμπόσια (3-4 σελίδες). Με τις συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν εργασίες και να γίνουν ανοιχτές συζητήσεις γύρω από ένα ειδικό θέμα. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε συνεδρίας θα είναι 90 λεπτά.
  • Εργαστηριακές παρουσιάσεις – Βιωματικά σεμινάρια (3-4 σελίδες). Διδασκαλία ή επιμόρφωση σε διδακτικές προσεγγίσεις, περιβάλλοντα διδασκαλίας, μικροδιδασκαλίες, διδακτικά σενάρια, για εκπαιδευτική χρήση. Θα διατεθούν αίθουσες για σεμινάρια και αίθουσες – νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών και θα χρησιμοποιηθούν φύλλα οδηγιών ή/και φύλλα εργασίας. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε εργαστηριακής παρουσίασης είναι 90 – 120 λεπτά.
  • Αναρτήσεις – Παρουσιάσεις «πόστερ» (έως 6 σελίδες). Αφορά  «πόστερ», προσφέροντας την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας αναρτημένα σε ορθοστάτες σε ειδικό χώρο κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
  • Εργασίες με συμμετοχή καθηγητών και μαθητών (έως 6 σελίδες). Αφορούν εργασίες που υλοποιήθηκαν με ομάδες μαθητών στα σχολεία, όπου θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να παρουσιάσουν τη δουλειά της ομάδας τους. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε παρουσίασης θα είναι 5 – 7 λεπτά.

    H δομή, μορφή της εργασίας και κατά περίσταση διαμόρφωση του κειμένου παρουσιάζονται με ένα σχετικό υπόδειγμα: Υπόδειγμα εργασίας (αρχείο doc)