Για την εγγραφή σας στο συνέδριο:

  1. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του συνεδρίου ως σύνεδρος, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη αντίστοιχη διαθέσιμη φόρμα 

 1. Αν θέλετε να υποβάλλετε εργασία ως εισηγητής/εισηγήτρια, μεταβείτε στο σύνδεσμο 
 1. Για την κατάθεση χρημάτων στην τράπεζα, κατά τη διαδικασία της προεγγραφής, μπορείτε να μεταφέρετε το τελικό ποσό εγγραφής στον παρακάτω λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμ Λογ. : 6749 -113614- 229

IBAN: GR29 0171 7490 0067 4911 3614 229

Δικαιούχος : Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων

Σημαντικές επισημάνσεις:

 1. Όλες οι εισηγήσεις θα είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονικό τόμο πρακτικών, με εξασφαλισμένο ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη.
 2. Οι συγγραφείς καλούνται να τηρήσουν με ακρίβεια το υπόδειγμα μορφοποίησης εργασιών του Συνεδρίου. Τα όρια σελίδων κάθε εργασίας περιλαμβάνουν το πλήρες κείμενο με τα στοιχεία των συγγραφέων, την περίληψη, τους πίνακες, τα σχήματα, τις αναφορές κ.λπ.
 3. Σε κάθε εργασία με έναν ή δύο συγγραφείς που θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον η εγγραφή του ενός πριν τις  16 Νοεμβρίου 2017 (λήξη προεγγραφής) ώστε αυτή μετά την τελική κρίση να γίνει αποδεκτή και να παρουσιαστεί στο συνέδριο.
 4. Σε περίπτωση που σε μια εργασία υπάρχουν τρεις ή περισσότεροι συγγραφείς θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) εγγραφές πριν τις 16 Νοεμβρίου 2017 (λήξη προεγγραφής) ώστε αυτή μετά την τελική κρίση να γίνει αποδεκτή και να παρουσιαστεί στο συνέδριο
 5. Κάθε σύνεδρος μπορεί να είναι συγγραφέας σε τρεις το πολύ εργασίες.
 6. Σε περίπτωση εργαστηρίου – βιωματικού σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μας γνωστοποιήσουν για επιπλέον υλικό (έντυπο, ψηφιακό) που θα ήθελαν να έχουν στη διάθεσή τους όπως και τον μέγιστο αριθμό των ατόμων στους οποίους θα μπορούσαν να παρουσιάσουν την πρότασή τους.
 7. Για τον τρόπο αποστολής της εργασίας σας, ακολουθήστε τον σύνδεσμο, διαδικασία υποβολής εργασιών