"Ελάτε να μιλήσουμε για τα σχολικά εγχειρίδια"

Τα εγχειρίδια είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στη δουλειά τους στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

  • Τι γνώμη έχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Βιολογία στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο αλλά και “λίγη” βιολογία στο Δημοτικό για τα εγχειρίδια αυτά;
  • Τι προσφέρουν στους μαθητές;
  • Τι τους λείπει;
  • Πώς νομίζουν ότι θα έπρεπε να είναι;
  • Τι θα έπρεπε να περιλαμβάνουν;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που μας απασχολούν όλους και που σας καλούμε να συζητήσουμε μαζί στην Ομάδα Εργασίας με αυτό το θέμα.