"Το μάθημα της Βιολογίας και οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"

Οι μαθητές και οι μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δικαιούνται ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα. Αυτό τους το δικαίωμα καλείται να εξασφαλίσει το σχολείο και η πολιτεία, κατανοώντας τις ανάγκες τους, παρέχοντας ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον και προσφέροντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις σε υλικοτεχνική υποδομή και διδακτική υποστήριξη.

Αυτή η ομάδα εργασίας έχει ως στόχο την καταγραφή της εμπειρίας των εκπαιδευτικών που έχουν ή είχαν κάποτε στην τάξη τους μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς επίσης και της εμπειρίας και των αναγκών των ίδιων των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο μάθημα της Βιολογίας στο σχολείο. Θα ακολουθήσει συζήτηση με σκοπό τη διατύπωση προτάσεων – λύσεων.

Απευθύνεται σε: Βιολόγους-εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και φοιτητές/τριες με ειδικές εκπαδευτικές ανάγκες, γονείς.