"Είναι τελικά η Βιολογία θεωρητικό μάθημα;"

Η παρούσα ομάδα εργασίας θα προσπαθήσει να:

  • διερευνήσει τους εργαστηριακούς οδηγούς για το Γυμνάσιο και το Λύκειο και να προτείνει ιδέες για τον εκσυγχρονισμό τους
  • ανιχνεύσει ποιες είναι οι πραγματικές εργαστηριακές ανάγκες των μαθητών σήμερα
  • καθορίσει ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός μαθητών/εκπαιδευτικό

Επίσης, θα διερευνηθούν ερωτήματα όπως: πως γίνεται η εργαστηριακή αξιολόγηση, ποια πρέπει να είναι η διάρκεια παραμονής στο εργαστήριο κ.λ.π.

Τέλος, θα αναζητηθεί η εμπειρία από συναδέλφους που εμπλέκονται σε διαγωνισμούς EUSO, συστήματα εκπαίδευσης ξενόγλωσσων σχολείων (GCE, IB), εργαστήρια ΕΚΦΕ ή οργάνωσαν επιστημονικές ή εργαστηριακές ασκήσεις για μαθητές.