"Σύνδεση Βιολογίας με τη σύγχρονη κοινωνία. Παρόν και μέλλον"

Η παρούσα ομάδα εργασίας θα συζητήσει και θα προσπαθήσει να απαντήσει στα ακόλουθα (και όχι μόνο) ερωτήματα:

  • Ποια ζητήματα Βιολογίας εμφανίζονται άμεσα στην καθημερινότητα μίας σύγχρονης κοινωνίας;
  • Υπάρχει άμεση-ορατή-ικανοποιητική σύνδεση της Βιολογίας με τη σύγχρονη κοινωνία στο σημερινό σχολείο;
  • Θα θέλαμε στο μέλλον να υπάρχει σύνδεση; Θα ήταν χρήσιμη;
  • Προτάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα ώστε να οδηγηθούμε στη σύνδεση (θεσπισμένη) Βιολογίας και σύγχρονης κοινωνίας