“Οι Βιολόγοι προτείνουν για τη Βιολογία στην Εκπαίδευση”

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου και τις απογευματινές ώρες προγραμματίζεται να υλοποιηθεί η δραστηριότητα “Οι Βιολόγοι προτείνουν για τη Βιολογία στην Εκπαίδευση”.

Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας θα δημιουργηθούν πέντε (5) Θεματικές Ομάδες Εργασίας συνέδρων με θέματα:

και στόχο μέσα από τη συζήτηση να:

  • κατατεθούν απόψεις και προβληματισμοί γύρω από το κάθε θέμα
  • αναδειχθούν προβλήματα και δυσλειτουργίες
  • προταθούν λύσεις σχετικές με το θέμα

Κάθε θεματική ομάδα εργασίας θα έχει τη δυνατότητα να δεχθεί μέχρι 20 συνέδρους και για το λόγο αυτό η συμμετοχή θα γίνει κατά προτεραιτότητα δήλωσης. Κάθε σύνεδρος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή μόνο σε μία ομάδα.

Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά από εδώ μέχρι την Τετάρτη 29/11/2017 είτε επί τόπου κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου στη γραμματεία του.

Οι ομάδες εργασίας θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου 90 λεπτά για τη συζήτηση κατά ομάδα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει κοινή συνεδρίαση (ολομέλεια) διάρκειας περίπου 60 λεπτών όλων των ομάδων στην οποία θα παρουσιαστούν εν συντομία τα αποτελέσματα / συμπεράσματα / προτάσεις κάθε ομάδας.