Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν ενημέρωσης από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θέλουμε να πληροφορήσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η ανακοίνωση των τελικών κρίσεων των εργασιών θα γίνει το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, οπότε και θα ενημερωθούν και όλοι οι εισηγητές.

Ζητούμε συγνώμη για την μικρή καθυστέρηση που οφείλεται σε φόρτο εργασίας των κριτών.

Κατά συνέπεια παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 η περίοδος προεγγραφών και η προθεσμία υποβολής των τελικών κειμένων.

Η Ο.Ε. του Συνεδρίου

 

Άδεια Εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση του Συνεδρίου

Υπογράφηκε από το ΥΠΠΕΘ (Αρ.Πρωτ.171803/Δ2-13/10/2017) η άδεια για να παρακολουθήσουν το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΒ με θέμα «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», τα στελέχη της Εκπαίδευσης, οι Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ, οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04 από κάθε ΚΠΕ, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου, καθώς και τέσσερις (04) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04 ανά ΔΔΕ της χώρας.

Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα επιλεγούν, εφόσον οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι, με κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την ΔΔΕ αρμοδιότητας του σχολείου τους.

Οι εκπαιδευτικοί-εισηγητές του συνεδρίου που επιθυμούν άδεια πρέπει να ενημερώσουν ηλεκτρονικά την γραμματεία της ΠΕΒ <grammateia@gmail.com> προκειμένου να κατατεθεί αίτημα ονομαστικής άδειας και για αυτούς.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η λήξη της προεγγραφής είναι στις 16 Νοεμβρίου.

[wpdevart_countdown text_for_day=”Ημέρες” text_for_hour=”Ώρες” text_for_minut=”Λεπτά”  text_for_second=”Δευτερόλεπτα” countdown_end_type=”date” end_date=”16-11-2017 23:59″ start_time=”1509662389″ end_time=”0,1,1″ action_end_time=”hide” content_position=”center” top_ditance=”10″ bottom_distance=”10″ ]Η δυνατότητα προεγγραφής έχει λήξει[/wpdevart_countdown]

Σχετικά με το συνέδριο

Το 2012 οργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Βιολογία στην Εκπαίδευση και ακολούθησε το 2013 το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο και το 2015 το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Τα τρία πρώτα συνέδρια αποτέλεσαν σημαντική ευκαιρία για να συζητηθούν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη Διδακτική και τη Διδασκαλία της Βιολογίας. Η επιτυχία τόσο ως προς τη διοργάνωση όσο και ως προς τη συμμετοχή, απέδειξε την αδήριτη ανάγκη για εγκαθίδρυση και επέκταση ενός διαλόγου σχετικά με τη Βιολογία στην Εκπαίδευση.

Από την καθημερινή πρακτική μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας διαπιστώνεται η ανάγκη αυτός ο διάλογος να συνεχιστεί. Η μετάβαση από τις συμπεριφοριστικές προς τις ανακαλυπτικές και διερευνητικές πρακτικές, είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει και η μορφή της διδασκαλίας: μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, διαδικασίες διερεύνησης και μάθησης επιστημονικών μοντέλων, μύηση στις επιστημονικές διαδικασίες, σύνδεση με την καθημερινότητα και τις ανάγκες ενός πολίτη μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον με πλούτο ερεθισμάτων για τη βιολογική διδασκαλία, εναλλακτικές μορφές μάθησης, είναι μόνο ορισμένα από τα στοιχεία που συνθέτουν το πλαίσιο στο οποίο οργανώνεται και υλοποιείται η διδασκαλία. Αυτές οι προσεγγίσεις, στο πλαίσιο της Διδακτικής Έρευνας και της Διδακτικής Πρακτικής, θα αναδειχθούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο ευρύτερου διαλόγου, στα πλαίσια του 4ου Πανελλήνιο Συνεδρίου για τη Βιολογία στην Εκπαίδευση.

Έτσι με το 4ο Συνέδριο η Οργανωτική Επιτροπή ελπίζοντας ότι θα επαναληφθεί η επιτυχία των προηγούμενων συνεδρίων, θέτει τους εξής στόχους:

  • Να φέρει κοντά ερευνητές, εκπαιδευτικούς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και ανθρώπους που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική, για να συζητήσουν θέματα τα οποία αφορούν τη Βιολογία στην Εκπαίδευση.
  • Να παρουσιασθούν, να συζητηθούν και να κοινοποιηθούν εργασίες ερευνητών, ώστε τα ερευνητικά αποτελέσματα να είναι χρήσιμα και αξιοποιήσιμα στην εκπαιδευτική πράξη για τη βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος κατά τη διδασκαλία της Βιολογίας.
  • Να αναδειχθεί η πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην σύγχρονη σχολική τάξη και να προταθούν ιδέες και λύσεις βελτίωσης και αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας της Βιολογίας.
  • Να παρουσιασθούν διδακτικές πρακτικές, αποτέλεσμα διδακτικής εμπειρίας και εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες μαθησιακού περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσουν καλά παραδείγματα για εφαρμογές από άλλους εκπαιδευτικούς ή αφετηρίες για νέες προσεγγίσεις.
  • Να κοινοποιηθούν και να γνωστοποιηθούν στο ευρύτερο κοινό που σχετίζεται με τη Βιολογία στην Εκπαίδευση, πρωτοπόρες και καινοτόμες ιδέες που θα βελτιώνουν το μαθησιακό αποτέλεσμα και θα ενισχύουν την παρουσία της Βιολογίας στην Εκπαίδευση.
  • Να ωθήσει στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών προσανατολισμών και συνεργασιών, να φέρει σε επαφή και επικοινωνία ερευνητές και εκπαιδευτικούς ώστε να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ Διδακτικής και Διδασκαλίας της Βιολογίας στην Εκπαίδευση.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με: