Ανακοίνωση – Οδηγίες για Προφορικές και Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Posters)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις. Οι δύο μορφές παρουσίασης αντιμετωπίζονται ισότιμα στο πρόγραμμα και στα πρακτικά του Συνεδρίου.

Οδηγίες προφορικής παρουσίασης:

 1. Ο χρόνος για όλες τις προφορικές παρουσιάσεις είναι 10 λεπτά
 2. Η συζήτησηγια όλες τις παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθεί στο τέλος κάθε συνεδρίασης και θα διαρκεί 5 λεπτά
 3. Μια μόνο μέθοδος παρουσίασης είναι διαθέσιμη: Παρουσίαση διαμέσου ηλεκτρονικού υπολογιστή με χρήση αρχείου Microsoft Power Point
 4. Οι ομιλητές θα χρησιμοποιήσουν δικό μας υπολογιστή και προβολικό σύστημα
 5. Οι ομιλητές πρέπει να έχουν μαζί τους την παρουσίασή τους αποθηκευμένη σε Memory Flash (USB Stick) σε αρχείο Microsoft Power Point
 6. Οι ομιλητές πρέπει να προσκομίσουν στην οργανωτική επιτροπή το αρχείο με την παρουσίασή τους 15 λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία ανήκει η παρουσίασή τους

Οδηγίες αναρτημένης ανακοίνωσης / poster:

 1. Το Συνέδριο θα προμηθεύσει πίνακες για τα posters.
 2. Η συνολική επιφάνεια του poster πρέπει να έχει πλάτος μέγιστο 90 εκ και ύψος 1.20 εκ.
 3. Η εκτύπωση των poster είναι ευθύνη των εισηγητών
 4. Για την προετοιμασία του poster να ληφθεί υπόψη ότι πρέπει να είναι αναγνώσιμο από αποστάσεις του 1μ έως 1,5μ
 5. Το poster αναρτάται την ημέρα του Συνεδρίου που προβλέπεται στο πρόγραμμα (Σάββατο 2/12/2017) και απομακρύνεται με τη λήξη της συγκεκριμένης ημέρας
 6. Τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς του poster πρέπει να είναι παρών μπροστά από το poster κατά τη διάρκεια των προβλεπομένων από το πρόγραμμα χρονικών περιόδων της ημέρας για συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους

Η Ο.Ε. του Συνεδρίου