ΕνέργειαΗμερομηνία
Υποβολή κειμένων εργασιών30 Σεπτεμβρίου 2017
Ενημέρωση κρίσεων31 Οκτωβρίου 2017
Υποβολή τελικών κειμένων & ανακοίνωση προγράμματος11 Νοεμβρίου 2017
Λήξη προεγγραφής11 Νοεμβρίου 2017
Ανακοίνωση τελικού προγράμματος24 Νοεμβρίου 2017
Διεξαγωγή συνεδρίου1 - 3 Δεκεμβρίου 2017