Παράταση προθεσμίας υποβολής εργασιών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Υποβολή κειμένων εργασιών**ΝΕΟ** 16 Οκτωβρίου 2017
Ενημέρωση κρίσεων**ΝΕΟ** 5 Νοεμβρίου 2017
Υποβολή τελικών κειμένων & ανακοίνωση προγράμματος11 Νοεμβρίου 2017
Λήξη προεγγραφής11 Νοεμβρίου 2017
Ανακοίνωση τελικού προγράμματος24 Νοεμβρίου 2017
Διεξαγωγή συνεδρίου1 - 3 Δεκεμβρίου 2017