Τρόποι επικοινωνίας
email: bioeduconf@gmail.com / biopevconf@gmail.com
Τηλέφωνο/Φαξ: 2105224632 (Γραφεία ΠΕΒ)

Ιστοσελίδα
http://4synedrio.pev.gr

Κοινωνικά Δίκτυα
Facebook: https://www.facebook.com/SynedrioBiologiaStinEkpaideusi
Twitter: @bioeduconf